Kimball

brand_img

Kimball Chilli Garlic Sauce

325g
AED 5.63

Kimball Sauce Thai Chilli

300gm
AED 6.30

Kimball Thai Chilli Sauce

2x300g
AED 9.98

Kimball Chilli Sauce

340g
AED 4.72

Spaghetti Basil & Garlic Sauce

350g
AED 17.06