Taft

brand_img

Taft Shine Hair Spray Mega Strong

250ml
AED 24.16

Taft Hair Spray Ultra Strong (Blue)

250ml
AED 23.10

Taft Cashmere Touch Power Hairspray Mega Strong

250ml
AED 24.16

Taft Ultimate Hair Spray

250ml
AED 24.16

Taft Classic Hair Spray Extra Strong

250ml
AED 23.10