Cordoba

brand_img

Cordoba Stuffed Green Olives

285g
AED 12.50

Cordoba Plain Black Olives

285g
AED 11.75

Cordoba Sliced Green Olives

275g
AED 11.75

Cordoba Plain Green Olives

285g
AED 11.75

Cordoba Pitted Green Olives

275g
AED 13.50