Lifebuoy

brand_img

Lifebuoy Body Wash Mild Care

300ml
AED 19.69

Lifebuoy Body Wash Lemon Fresh

500ml
AED 30.98

Lifebuoy Anti Bacterial Body Wash Mild Care + Lifebuoy Anti Bacterial Body Wash

500ml+280mlFree
AED 30.00

Lifebuoy Anti Bacterial Body Wash Matcha

300ml
AED 22.00

Lifebuoy Body Wash Charcoal

500ml
AED 34.50

Lifebuoy Anti Bacterial Body Wash Matcha

500ml
AED 34.50

Lifebuoy Anti Bacterial Body Wash Sea Minerals

500ml
AED 34.50

Lifebuoy Anti Bacterial Body Wash Sea Minerals

300ml
AED 22.00