Kiwi

brand_img

Kiwi Shoe Polish Paste Brown

40ml
AED 5.95

Kiwi Shoe Polish Paste Black

40ml
AED 5.95

Kiwi Shoe Polish Liquid Black

75ml
AED 10.75

Kiwi Shoe Shiner Sponge Neutral

7ml
AED 11.95

Kiwi Shoe Shiner Sponge Black

7ml
AED 12.50