Emirates Pofaki

brand_img

Emirates Pofaki Chips

12g
AED 0.30

Emirates Pofaki Crisps

15g
AED 0.60

Emirates Pofaki Spicy Corn Curls

15g
AED 0.60

Emirates Pofaki Spicy

80g
AED 2.40

Emirates Pofaki Cheese Curls

80g
AED 2.90