Dabur

brand_img

Dabur Vatika Henna Hair Dye Black

10g
AED 7.20

Vatika Henna Hair Colour Natural Brown

10g
AED 7.25

Dabur Vatika Hair Color Burgundy

24x10g
AED 8.30

Dabur Vatika Color Kit Black

108ml
AED 20.90