Al Khaleej

brand_img

Khaleej Eggs White Medium

30s
AED 18.90

Al Khaleej Large Eggs White

30pc
AED 19.50

Khaleej Brown Large Eggs

30s
AED 20.70

Khaleej Small Eggs

30s
AED 14.80

Khaleej Brown Medium Eggs

30pcs
AED 20.10

White Omega3 Eggs 30s

30s
AED 32.90

Khaleej White Eggs Large

15pcs
AED 10.60