Cordoba

brand_img

Cordoba Sliced Green Olives

3x230g
AED 20.00

Cordoba Sliced Black Olives

230g
AED 20.00

Cordoba Slice Green Olives

3x275g
AED 21.00

Cordoba Slice Black Olives

3x275g
AED 21.00

Cordoba Stuffed Green Olives

3x200g
AED 18.00

Cordoba Pitted Green

3x170g
AED 16.00

Cordoba Stuffed Green Olives

3x200g
AED 18.00

Cordoba Stuffed Green Olives

200g
AED 8.00