Majdi

brand_img

Majdi Coriander Powder(Super)

75g
AED 3.25

Majdi Red Chilli Powder

85g
AED 3.75

Majdi Red Sweet Paprika

95g
AED 9.25

Majdi Mixed Biryani Spices Whole

100g
AED 11.00

Majdi Cloves Whole

75G
AED 11.75

Majdi Turmeric Powder

100g
AED 4.00

Majdi Black Pepper Powder

80g
AED 11.75