Emirates Pofaki

brand_img

Emirates Pofaki Spicy

80g
AED 3.10

Emirates Pofaki Crisps

15g
AED 0.60

Emirates Pofaki Crisps

25x15G
AED 9.50

Emirates Pofaki

50x15g
AED 18.40

Emirates Pofaki Chips

12g
AED 0.50