Tomato Jordan

4-5pcs per 500g
AED 3.25

Marrow (Kousa)

6-7pcs per 500g
AED 6.25

Turai (Ridge Gourd)

1-2 pcs per 500g
AED 7.75

Vellery Oman

1pc per 500g
AED 3.75

Eggplant Baby Oman

8-10pcs per 500g
AED 3.75

Celery USA

1pc per 500g
AED 5.75

Carrot Australia

6-7pcs per 500g
AED 3.50

Snakegourd India

1-2pcs per 500g
AED 6.00

Onion White USA

2-3pcs per 500g
AED 5.25

Onion Red Turkey

4-5pcs per 500g
AED 1.75

Long Chilli Jordan

9-10pcs per 500g
AED 6.50

Green Banana India

2-3pcs per 500g
AED 5.75

Eggplant Purple Oman

13-15pcs per 500g
AED 10.00

Capsicum Green Oman

3-4pcs per 500g
AED 4.50

Beetroot Oman

3-4pcs per 500g
AED 2.88

Potato Lebonan Small-Bag

3.5 kgs to 4 kgs
AED 17.00

Marrow Iran

4-6pcs per 500g
AED 18.00

Cherry Tomatoes Mix

20-22pcs per 250g
AED 8.50

Tomato Roma Shakers

20-22pcs per 250g
AED 11.50

Papdi (Flat Beans)

AED 7.50

For SEO

For SEO

For SEO

For SEO

For SEO

For SEO