India Gate

brand_img

India Gate Basmati Rice Super

5kg
AED 56.00

India Gate Basmati Rice

10 Kg
AED 146.75

India Gate Brown Basmati Rice

1kg
AED 17.25

India Gate Basmati Rice

2kg
AED 34.00

Indiagate Sela Basmati Rice

5 Kg
AED 48.75

India Gate Basmati Rice

1kg
AED 16.50

India Gate Classic Basmati Rice

5kg
AED 73.00

India Gate Basmati Rice Super

2kg
AED 22.25