Bayara

brand_img

Bayara Chilli Powder

200g
AED 5.50

Bayara Coriander Powder

200g
AED 6.00

Bayara Cumin Powder

200g
AED 8.40

Bayara Black Pepper Powder

200g
AED 18.90

Bayara Oregano

100ml
AED 7.20

Bayara Paprika

100ml
AED 5.20

Bayara Turmeric Powder

200g
AED 6.00

Bayara Garam Masala Whole

100g
AED 9.80

Bayara Cinnamon Whole

100g
AED 5.20

Bayara Cumin Powder

330ml
AED 10.30

Bayara Cinnamon Powder

200g
AED 6.30

Bayara Quinoa

400g
AED 24.30

Bayara Oregano

330ml
AED 10.60

Bayara Basil

330ml
AED 7.30

Bayara Parsley

100ml
AED 8.50

Bayara Cumin Whole

200g
AED 8.40

Bayara Cloves Whole

100g
AED 15.50

Bayara Chia Seeds

400g
AED 34.90

Bayara Paprika

330ml
AED 11.70

Bayara Paprika Powder

200g
AED 12.20