Bayara

brand_img

Bayara Fine Table Salt Bottle

700g
AED 3.30

Bayara Garlic Salt

75g
AED 9.00

Bayara Himalayan Pink Salt

2x300g
AED 13.70

Bayara Himalayan Pink Salt

400g
AED 9.50

Bayara Iodized Table Salt Bottle

700g
AED 3.30

Bayara Meat Tenderizer

85g
AED 11.80